Öppethållning

SEITLAX TRÄDGÅRD
Vi öppnar igen våren 2018.

Välkommen på blomuppköp till
Blomsterhuset i Borgå
www.porvoonkukkatalo.fi »